Automatyczna prezentacja

Rys historyczny

W 1346 r. okolice Olsztyna, jako odrębne komornictwo, znalazły się w rękach kapituły kanoników, która szybko zaczęła myśleć o utworzeniu w tym regionie ośrodka administracyjnego i obronnego. Ośrodek zlokalizowano w miejscu naturalnie doskonale ufortyfikowanym, gdzie wzniesienie terenu od południa i zachodu otaczała meandrująca rzeka Łyna. Wkrótce rozpoczęto budowę zamku, a rozwijająca się w pobliżu osada otrzymała przywilej lokacyjny 31 października 1353 r. Kapituła zleciła założenie miasta Janowi z Łajs.

pl
en
de

legenda

1
Zespół Bramy Górnej
2
Miejski mur wysoki
3
Mury obronne i Brama Młyńska
4
Zespół zamkowy
5
Główny wjazd do zamku
6
Mur grodziowy i fosa pośrednia
7
Miejski mur wysoki
8
Dawna baszta - ul. Okopowa 15
9
Miejski mur wysoki
10
Brama Dolna
11
Miejski mur wysoki
12
Dawna baszta - ul. Bolesława Chrobrego 7
13
Mur miejski wysoki i niski - ul. Bolesława Chrobrego
14
Dawna baszta - ul. Stanisława Staszica
15
Mur miejski wysoki i niski
16
Baszta okrągła
17
Mur przeciwskarpy
18
Mur miejski wysoki i niski
19
Mur przeciwskarpy
20
Mur miejski wysoki i niski
21
Kościół konkatedralny św. Jakuba
22
Stary Ratusz
Portal turystyczny miasta
www.visit.olsztyn.eu
Strona miejska Urzędu Miasta
www.olsztyn.eu
Wydarzenia